www.ocjr.ro este singura pagina oficială a Ordinului Consilierilor Juridici din România - cu denumirea inițială "Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România". Precizăm că site-ul www.ccj.ro, aparținând Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti (membră a O.C.J.R.), conține informații caduce, atât cu privire la denumirea și activitatea Federației, cât și cu privire la Tabloul consilierilor juridici. Pentru detalii și informații legate de organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic la nivelul județelor, vă rugăm să accesaţi site-urile colegiilor consilierior juridici, incluse mai sus, la secțiunea "Contact"